دلیل متشنج شدن افکارخانمها نسبت به ازدواج موقت  چاپ

تاریخ : یکشنبه 3 دی‌ماه سال 1391 در ساعت 02:21 ب.ظ

متاسفانه جامعه امروزی افکارخانمهای پاک وعفیفه جامعه را به طورجدی متشنج کرده است . 

 

درجامعه بسیارزنان ومردانی هستند که به مقوله ازدواج موقت زیبا ومنطقی می نگرندامابه دلیل اینکه تعدادمثبت اندیشان این موضوع ازمنفی اندیشان کمتراست به همین دلیل آنها هم سأی میکنند ازخودچیزی بروز ندهندتا نکند به آتش دیگران بسوزند