توضیخات ومشخصات نویسنده وبلاگ وهدف  چاپ

تاریخ : شنبه 9 دی‌ماه سال 1391 در ساعت 04:03 ب.ظ

سلام وعرض ادب واحترام خدمت شماخواننده گرامی  

این وبلاگ روزانه چک وبه سوالات پاسخ می دهد 

جامعه امروزی مانیازبه همفکری هوشیاری وکرسی آزاداندیشی دارد خواهشمندم ازخانمهایی که این وبلاگ را مطالعه می کننددرحدچنددقیقه نظرخودرابیان کنند 

به این نکته توجه داشته باشید .این حقیر به هیچ وجه ازروی هوای نفس باب این موضوع رابازنکرده ام . که عده ای افرادبیکاروفکرخراب ازنوشته های این وبلاگ سوءاستفاده کنندواین اطمینان رابدهیم که این وبلاگ حقوق افرادیکه با این حقیردرتماس اندراکاملامحفوظ نگه میدارد.درصورت داشتن سوالهای خاص به ایمیل  www.haghighatsi@yahoo.com 

سوال رابفرستید

بلاخص خانمهایی که بامسئله تنهایی مواجه اند؟ 

 

نویسنده این وبلاگ جوانی متعهد هستم باسن ۲۷ سال کاملا مذهبی دانشجوی کارشناسی رشته روانشناسی به هیچ وجه قصدسوءاستفاده ازاین وبلاگ راندارم وکاملامطیع قوانین کشورعزیزم هستم ویکی ازدلایل راه اندازی این است که سالهای زیادی است که به عینه می بینیم که جامعه اسلامی ماروربه روزدرفسادوفحشاغوطه ورترمی شودواین دلیل هم بی تفائت بسیارمشتاق این هستم که نظرات کسانیکه که بامقوله تنهایی مواجه اندرا درباره ی ازدواج موقت بیان کنند. 

 

نظرات وراه وروشهای پیشنهادی خودراراجع به اینکه آیا میشودصیغه رافرهنگسازی  کردحتماباحقیر درمیان بگذارید. 

 

لطفادرصورت توان به چندسوال وبلاگ پاسخ دهید .ممنون

 

۱- دید حقیقی شماواقعاراجع به صیغه چیست؟ 

 

۲- آفت های صیغه ومحاسن صیغه چیست؟ 

 

۳- درچه زمان واقعابایدبه فکرصیغه وازدواج موقت بود؟ 

 

(سوال مخصوص خانمها) 

 

اکثرخانمها چرابه مسئله صیغه حساس اند؟ 

 

تابه حال کسی ازخانمهاشده نسبت به صیغه دید مثبت ومنطقی وروشن داشته باشد؟ 

 

کسی ازشماهست که صیغه شده شده باشدوراضی باشدوچگونه این اتفاق چگونه افتاد؟


با این وبلاگ ثابت خواهیم کرد که می توانیم چهره ی واقعی بسیارمثبتی ازازدواج موقت نشان دهیم.البته باکمک شما 


هدف ماشناساندن حقیقت غیرازآنچه که دراذهان مردم پرورش داده شده است .


به نظرمایک زن مطلقه یا همسرازدست داده بایداینقدررابداندکه اگرشرایط ازدواج دائم رانداردمی تواندبه صورت عاقلانه به صورت محسوس ویادربعضی مواقع براساس موقعیت اجتماعی وحیسیتی درخفابادرنظرگرفتن شرایط موردنظربرای همسرموقت که ازلحاظ اجتماعی دنبال سوء استفاده نباشد انسان معقول وحداقل به حقوق وجایگاه زن احترام بگذاردونسبت به آن حساس باشد به صورت عقدموقت نیازهای خودراخیلی زیبا وشیرین برطرف کند.