اول بخوانیدودرآخرراجع به صیغه حلال نظردهیدhaghighatsi@yahoo.com  چاپ

تاریخ : چهارشنبه 13 دی‌ماه سال 1391 در ساعت 02:46 ب.ظ

بامطالعه این وبلاگ نگاهی حقیقی ومنطقی  از ازدواج موقت پیداخواهیدکرد.انشاللهحتمانظربدیدموافقیدیاخیر.اگربرای نظرتان دلیل بیاوریدبهتراگربرای شما مسئله ازدواج موقت (صیغه)یا(متعه) بسیارناپسندوزشت خوانده می شودکافیست 


مدتی کوتاه برای مطالعه این وبلاگ وقت بذاریددرآخرخواهیدفهمیدکه چقدرزیبا می شود به همین مسئله به نظر زشت وزننده زیبا اندیشید.انشالله


                      haghighatsi@yahoo.com