هدف ازبرپایی وبلاگ  چاپ

تاریخ : یکشنبه 3 دی‌ماه سال 1391 در ساعت 04:03 ب.ظ

هدف ازبرپایی این وبلاگ تشویق وترغیب دادن وتن دادن به ازدواج منطقی موقت است 

 

 متاسفانه درزندگی خانمهای بی سرپرست دلایل متفاوتی هست که سدراه ازدواج مجددودائمی این عزیزان میشود که دربعضی اوقات باعث شکست روحی وفشارهای عصبی وسرانجام تن دادن به اتفاقاتی که براثر تنهایی وفشارمعیشتی که خودبه خود پیش می آید. 

به طور مثال:

۱- امکان داردبدلیل فوت همسرخانواده همسرازدست رفته بسیاربه ازدواج این خانم حساس باشند 

 

۲-خودخانم بعداز زندگی کردن بایک همسر که تمامی خاطرات باوگزرانده دیگرسخت می تواندباور کندکه کسی دیگر میتواندبه زندگی اوسروسامان دهد. 

 

۳-اکثرخانمهابعدازپاشیدن زندگی اول به هردلیلی مانند (طلاق.فوت شدن همسر.اعتیادهمسر.مشکلات خانوادگی.اعتقادات) ریسک پایینی برای ازدواج مجدددارند 

 

۴- دربعضی مواقع خانم دنبال ازدواج هست اما همسر دلخواه پیدا نمی شود . 

 

ودلایل دیگر: 

 

یک سوال آیا این زن مانند تمامی زنان خواسته ندارد نیاز نداردمحبت نمی خواهدباکسی تاقیام قیامت نباددرددل کند حرف بزند


یک تعریف به روزوجامع وکامل ازمقوله ای به نام ازدواج موقت(صیغه ،متعه )


خداوند متعال دروجودهرانسانی دونیازواحدراگذاشته است وآن هم نیازج